Navigation


Proč cvičit s Flexi - barem ???

Vlivem sedavého způsobu života, nesprávné životosprávy, velkého pracovního a životního tempa a stresu je narušována fyzická a psychická rovnováha organismu. V důsledku toho neustále přibývá tzv. civilizačních chorob ( obezita, vysoký krevní tlak , diabetes 2. typu atd.). Proto se stále klade důraz na zvyšování tělesné zdatnosti naší populace. FLEXI-BAR je náčiní pro všechny věkové kategorie, pro začátečníky i pokročilé! Pravidelný trénink s FLEXI-BARem je výbornou prevencí proti bolestem zad. Poskytuje vynikající trénink všem věkovým skupinám a stupňům fyzické náročnosti, ve stoji, v sedu, při pohybu nebo při cvicích rovnováhy. Náprava chybného držení těla, posílení ochablého hlubokého svalstva a zlepšení senzomotorických vlastností je motivací pro všechny. Ať už trpíme bolestmi zad či jim chceme předejít, zda zlepšujeme fyzickou kondici jako vrcholový sportovec či nehabilitující pacient, vždy lze s tyčí FLEXI-BAR stejnými cviky trénovat a zvyšovat sílu, vytrvalost, pohyblivost a koordinaci všech osob na různých tréninkových úrovních. Toto cvičení dopomáhá stabilizovat trup, především pak páteř.

 

  

Cvičení s Flexi-barem